בתהליך..המתן בבקשה.

אורן בלילוס - רואה חשבון

שירותים

הנהלת חשבונות

כל עסק נדרש לשירותי הנהלת חשבונות מקצועיים, וזאת על מנת לעמוד בסטנדרטים הנדרשים על ידי רשויות הפיקוח, המיסוי והחוק.
מקצוע החשבונאות והנהלת חשבונות הינו תחום העוסק בתיעוד פעולות עסקיות באמצעות רישום שיטתי וקפדני של כל תנועה כספית בעסק (לעיתים גם פעולות שאינן כספיות). תנועות אלו כוללות בין היתר: תקבולים ותשלומים,קבלות,חשבוניות מס, קליטת והתאמה של תנועות בבנק וכרטיסי אשראי, עמלות שונות וכו'. המטרה העיקרית של הנהלת החשבונות - ליצור דוחות כספיים, מאזן בוחן על מנת שיהיה אפשרי להבין את מצבו הכספי של העסק ולספק מידע מהימן, לבעלי העסק.
הנהלת החשבונות בעסק מהווה נדבך משמעותי בפעילות העסקית ומשמשת ככלי לניהול ודיווח יעיל של העסק. הנהלת החשבונות נדרשת להתמודדות עם תקנות רבות בכל הנוגע לחוקים ולמיסוי.

משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות כוללת ומקיפה ובאיכות גבוהה לעצמאים וחברות. השירות כולל הנהלת חשבונות חד צידית, הנהלת חשבונות כפולה, יעוץ וליווי עסקי, הנהלת חשבונות פרטנית, רישומי מלאי, התאמות הבנקים, מעקב שוטף אחר לקוחות וספקים (בכפולה).

שירותי הנהלת החשבונות לעצמאיים וחברות:
• הנהלת חשבונות בשיטה החד צידית.
• הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה.
• התאמות כרטיסי לקוחות, ספקים ובנקים.
• הכנת דוחות רווח והפסד תקופתיים.
• דיווחים שוטפים לרשויות המס (מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי).
• ביצוע תשלומים לרשויות המס.
• ייעוץ עיסקי שוטף.
• ייצוג מול רשויות המס.

פתיחת תיקים

פתיחת תיקים לעוסקים במשרדי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

לצורך פתיחת תיק במס הכנסה ובמע"מ צריך להצטייד במסמכים הבאים:

1. צילום תעודת זהות.
2. אישור בעלות על חשבון בנק.
3.במידה וחשבון הבנק משותף יש להביא אישור על חשבון בנק משותף.
4. מחזור שנתי משוער של העסק.
5. חוזה שכירות או חוזה בעלות דירה - המקום ממנו פועל העסק.
6. תעודת מקצוע (רלוונטי לעוסקים מסויימים בלבד).

לגבי פתיחת תיקים לחברות נדרש להציג גם את המסמכים הבאים:

1. תעודת התאגדות של החברה.
2. תקנון החברה.
3. פרוטוקול מורשי חתימה.

חשבות שכר

חשבות שכר חיצונית

הכנת תלושי שכר לעובדים דורשת היכרות מעמיקה עם דיני עבודה ומעקב צמוד אחר השינויים בהם. כך, גובה התשלום לעובד מורכב מרכיבי שכר רבים ובהם שעות עבודתו / צורת העסקתו, ותק, דמי הבראה, חופשות, ימי מחלה, חגים, פיצויי פיטורים הנצברים לאורך תקופת העסקתו, תשלומי ביטוח לאומי ועוד עלויות מעביד וזכויות סוציאליות אחרות להן זכאי העובד.
תשלום שכר נכון לעובד הכרחי על פי חוק ומונע טענות משפטיות עתידיות כנגד המעסיק, אשר עלולות להביא לנזקים כלכליים משמעותיים עבורו.

שירותי חשבות השכר כוללים בין היתר :
• הדרכה בכל הקשור לחובות המעסיק בהתאם להוראות החוק השונות ודיני העבודה בענייני הרישום והתיעוד הרלוונטיים ליחסי עובד מעביד.
• הכנה ועיבוד של תלושי שכר.
• הפקת תלושי שכר לעובדים.
• עדכון צבירת סוציאליות - חופש, מחלה והבראה.
• טיפול בתביעות ביטוח לאומי - דמי פגיעה, דמי לידה ומילואים.
• טיפול בפרישת עובדים ופיצויי פיטורין.
• דיווחי הניכויים לרשויות המס.
• הפקת פקודת יומן לרישום המשכורות בהנהלת החשבונות.
• העברת תשלומי הפנסיה ישירות לחברת הביטוח/היועץ הפנסיוני.
• הפקת טפסי 106 שנתיים לעובדים.

הצהרת הון

הצהרת הון
מהי הצהרת הון ?
פעמים רבות אנו נשאלים ע"י לקוחותינו מזה הצהרת הון , ולמה דווקא אני קבלתי אותה ?

כאשר יחיד פותח תיק במס הכנסה, רשות המיסים שולחת בקשה להגשת הצהרת הון, וזאת ללא כל קשר לגודל העסק, סוג העסק, למספר המועסקים או למחזור עסקאותיו.

הצהרת הון היא דיווח של יחיד תושב ישראל לרשות המיסים על נכסים הנמצאים בבעלותו והתחייבויות לחובתו נכון ליום 31.12.
ההצהרה כוללת דיווח מפורט על רכושו של היחיד ובכלל זה נכסים בבעלותו כגון נדל"ן, תוכניות חסכון, ניירות ערך, מזומנים, כלי רכב, תכולת דירה ותכשיטים וכו'.
במקביל נרשמת בהצהרה כל התחייבויותיו של היחיד ובכלל זה התחייבויות כספיות לאנשים, הלוואות מבנקים ומשכנתא.
ההפרש בין הנכסים והרכוש בניכוי ההתחייבויות הוא סך ההון עליו מצהיר היחיד.
הצהרת ההון מבוססת על הנכסים בערך נומינלי ובערכי עלות בלבד, ולא שיווי השוק שלהם.

יש לכלול בהצהרת ההון את נכסיו של היחיד, של בן/בת הזוג ושל ילדיהם מתחת לגיל 18.

המועד להגשת הצהרת ההון ?
הצהרת הון יש להגיש רק לפי דרישה מפורשת של רשות המיסים.
קיבל היחיד מרשות המיסים דוח הצהרת הון , עליו להגישה לרשויות המס תוך 120 ימים מיום הדרישה המצויין ע"ג הטופס.

מי חייב בהגשת הצהרת הון ?
הנדרשים להגיש הצהרת הון הם:
* מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על ההכנסות (עצמאיים ובעלי חברות).
* שכירים שהכנסתם עולה על הסכום שנקבע בתקנות.

השימוש בדו"ח הצהרת ההון
דו"ח הצהרת ההון הינו דו"ח חשוב ביותר, מטרתו לבדוק העלמות מס ע"י עצמאיים או מנהלי חברות.
כאשר יש בידי רשות המיסים שתי הצהרות הון של נישום, רשות המיסים מבצעת בדיקה של השוואת הון.

מהי השוואת הון ?
אחת לכמה שנים רשויות המס שולחות בקשה לנישום להגשת הצהרת הון שנייה.
השוואת ההון מבוססת על שתי הצהרות ההון, הנוכחית והקוודמת.
לוקחים את סך ההון (נכסים בניכוי התחייבויות) של הצהרת ההון השניה ומנכים ממנה את סך ההון של הצהרת ההון הראשונה.
זהו למעשה השינוי בהון של הנישום ביחס לתקופה שבין שתי הצהרות ההון.
את השינוי בהון שהתקבל צריכים להסביר ע"י הכנסותיו, תשלומי המיסים וכן סכום למחייה לתקופה שבין שתי הצהרות ההון.

תאומי מס

תיאום מס
כיום, מסיבות רבות וביניהן יוקר המחיה בישראל, אזרחים רבים עובדים במספר עבודות במקביל.
במצב זה, בו במקביל לשכר הרגיל במקום העבודה העיקרי אתם משתכרים בעוד מקום עבודה או מקבלים פנסיה או קצבה, כדאי מאוד לבצע תיאום מס. אחרת, עלול להיווצר מצב שבו אתם משלמים עודף מס הכנסה.
תאום מס מבצעים בשנה השוטפת כאשר עובדים ביותר מעבודה אחת.
ישנן מספר דרכים לבצע תיאום מס:
א. באמצעות פנייה למעסיק או למחלקת הנהלת חשבונות של המעסיק, הבקשה תוגש באמצעות
כרטיס עובד (טופס 101) אותו כל עובד ממלא בתחילת עבודתו אצל כל מעסיק ובתחילת כל
שנת מס.
ב. באמצעות פנייה ישירה לסניף מס הכנסה שם פקיד יבצע עבורכם את התיאום. יש להצטייד
במסמכים המאמתים את הבקשה.
ג. במחלקת תיאומי מס בכל סניף מס הכנסה, נדרש לציין את מקורות ההכנסה ומספר תיק
ניכויים של כל מעסיק.
יש למלא טופס בשם "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה" (ט.116).
ד. באמצעות פנייה באתר האינטרנט של מס הכנסה בקישור המצ"ב:
https://www.misim.gov.il/shteumeimas/frmPreMain.aspx
ה. באמצעות פנייה לרואה החשבון המייצג אתכם.

במידה ולא בצעתם תאום מס, המעביד בעבודה הנוספת מנכה את המס המקסימלי באותה שנה.
תאום מס נעשה על פי הערכה של ההכנסה הצפויה באותה שנה.
ברוב המקרים מתברר בסוף השנה שההכנסה בפועל אינה תואמת להכנסה שדווחה בתיאום המס ולכן אפשר ורצוי להגיש למס הכנסה בקשה להחזר מס.
אני ממליץ לכל מי שעושה תאום מס לבדוק באותה שנה אם מגיע לו החזר ממס הכנסה.
חשוב לזכור שניתן להגיש גם היום בקשות להחזרי מס גם עבור שנים קודמות ולקבל את ההחזר, צמוד למדד מתום שנת המס הרלוונטית ונושא ריבית בשעור 4%, לכל שנה.לצורך הכנת תיאומי המס נדרש להציג טפסי 106 או תלוש שכר מכל מקום עבודה.

החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים

ראשית אנו שמחים ומודים לכם על הזמן שאתם מקדישים לקריאת המידע בדף זה. מטרת המידע הוא לוודא כי תקבלו את הכסף המקסימלי המגיע לכם ממס הכנסה בדרך הקצרה, המהירה והיעילה ביותר.

מרבית השכירים אינם בקיאים בחוקי המס ואינם מנצלים את הקלות המס המגיעות להם. בקופת המדינה ישנם מיליארדים אשר שייכים לעובדים שכירים, הכספים הללו לא נדרשים ע"י אותם שכירים ולכן נשארים בקופת המדינה. כ- 80% מהשכירים במשק זכאים לקבל החזר מס מהמדינה. ממוצע ההחזר הוא כ- 7,000 ש"ח, אולם בפועל אחוז הפונים לרשות המיסים מתוך סך הזכאים לקבלת החזר מס עומד על 14% בלבד. סך החזרי המס המועברים בפועל לשכירים הוא בסך של כ-1.4 מיליארד ש"ח מתוך כ- 9.8 מיליארד ש"ח.
חשוב לזכור שניתן להגיש גם היום בקשות להחזרי מס גם עבור שש שנים קודמות ולקבל את ההחזר, צמוד למדד מתום שנת המס הרלוונטית ונושא ריבית בשעור 4%, לכל שנה.
משרדינו, המתמחה בתחום זה, יבצע בדיקת זכאות להחזר מס תוך בחינת כלל הקריטריונים המזכים בהחזר. משרדינו יעניק לכם שירות אדיב אמין ומקצועי.

דוחות שנתיים לעצמאיים.

דוח שנתי

דוח שנתי יש להגיש בכל שנה. הדוח השנתי כולל הצהרה לגבי הכנסות התא המשפחתי לרבות הכנסות ממקורות הכנסה שונים בשנה שהסתיימה.

הכנסות ממקורות שונים דהיינו :הכנסות מעסק, ממשכורת, מקצבאות וגמלאות שונות מביטוח לאומי ואחרים, הכנסות מריבית מני"ע, שכירות של כל נכס שהוא וכו'.

החייבים בהגשת דו"ח שנתי?
החייבים בהגשת דוחות שנתיים לרשויות המס הם עצמאיים ובעלי חברות וכן שכירים אשר משכורתם מעל סכום הקבוע בתקנות וכן מי שקיבל דרישה מרשויות המס כחייב בהגשת דוחות שנתיים.

האם ניתן להגיש דוחות שנתיים באופן עצמאי ?
ניתן להגיש דוחות שנתיים באופן עצמאי אולם מומלץ ביותר להעזר באיש מקצוע מומחה כגון רו"ח / יועץ מס.
כל איש מקצוע מומחה בתחום בו הוא מתעסק, ולפיכך על מנת להנות מהטבות המס האופטימליות מומלץ להעזר במומחה מתאים.

ביקורת דוחות כספיים

מתן חוות דעת על דוחות כספיים של חברות בע"מ.

חוות דעת לצרכים משפטיים

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם לכל סוגייה בה נדרשת חוות דעת של רואה חשבון מוסמך, בין אם לצרכים משפטיים ובין אם לצרכים אחרים.

אנו נבחן את החומרים עליהם נדרשת חוות הדעת בדקדקנות ובקפדנות וזאת על מנת להעריכם בצורה הטובה ביותר.

עם סיום בחינת החומרים, יסופק דו"ח מקיף המפרט את כלל הפעולות שבוצעו על ידנו, שלבי הבחינה השונים ומסקנותינו באשר לסוגייה הנבחנת.

הדרכה בסיסית במערכת שע"מ

השירות כולל הדרכה בת 4 שעות על שע"מ.
ההדרכה מתקיימת אצל הלקוח על מערכת הלקוח.
השירות ניתן בתחום האיזורים רעננה ועד אשדוד.
הגעה לאיזורים צפונית לרעננה ודרומית לאשדוד אפשרית בתוספת חיוב.

ייעוץ טלפוני

ייעוץ טלפוני ראשוני ללקוח.
עלות שיחת ייעוץ 30 ש"ח.
קבלה בחזרה 15 קרדיטים.

ציון איכות

  (18 מדרגים)
10
מחיר: 10
שירות: 10
זמינות: 10
אמינות: 10

נקודות פעילות

792
ב 4 החודשים האחרונים
(12,858 סה"כ נקודות)
חבר קבוצה
BIZ - NESS עושים עסקים בנס ציונה
850
צפיות בפרופיל

פרטי התקשרות

 054-6927402
 054-6927402
 שיטה מלבינה 44/19 רחובות 76334
Facebook