בתהליך..המתן בבקשה.

איל קנדינוף. מטפל בשיטת מטמורפוזה / שירותים

תודה שחשבתם עלי

נפגשנו?חשבתם עלי? הפנתם מישהו אלי?
הרשו לי לפרגן.

תגובות

איל קנדינוף

מתח נפשי