בתהליך..המתן בבקשה.

אמידה ישראל ניהול השקעות למשקיעים / שירותים

ניהול השקעות למשקיעים פרטיים

החברה מנהלת את הון המשקיעים ע"פ אנליזה עמוקה של הנכסים הנבחרים וכן של הסקטור בו פועל כל נכס ונכס תוך דגש מיוחד על צד הסיכון הפוטנציאלי בכל השקעה.


ההשקעה המינימלית באמידה הינה בהיקף 500,000₪

קובי חזן מנהל השקעות

ניהול השקעות למשקיעים פרטיי...