בתהליך..המתן בבקשה.

גיא אילון - מרחב ריפוי משפחתי / חוות דעת

מיכל שלוין
26/07/2019 12:32

תודה גיא על עזרה לחברה יקרה במצוקה.
כבר רואים שינוי לטובה...
. שמחה אם תוכל לעזור.

תגובות
564927 גיא אילון מרחב ריפוי משפחתי

גיא אילון מרחב ריפוי משפחתי

מרחב ריפוי משפחתי