בתהליך..המתן בבקשה.

ROTEM פתרונות משכנתא / שירותים

הלוואה לכל מטרה

הלואה עד סכום מסוים לצרכי הלקוח
בריבית משכנתא

גלית חן רותם

משכנתאות, איחוד אשראים, כלכ...