בתהליך..המתן בבקשה.

סרג'יו אפשטיין- סוכן ביטוח - ביטוח בריאות - ביטוח סיעודי - ביטוח חיים - פנסיה - רכב - דירה -עסק / תיק עבודות

ביטוח בריאות מגדל , הראל , הפניקס ,כלל', מנורה

כיסוי להשתלת איברים בחו'ל ו/או טיפול מיוחד להצלת חיים

כיסוי לתרופות אשר אינם בסל הבריאות

ניתוחים פרטיים בארץ או בחול על פי בחירת הלקוח

כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח

רופא מלווה - מיעץ ומכוון - בעת גילוי מקרה רפואי

טיפולים אמבולטורים

פרויקטים נוספים בקטגוריה זו:

תגובות

סרג'יו אפשטיין - סוכן ביטוח

ביטוח בריאות ,סיעודי , ביטו...