בתהליך..המתן בבקשה.

סרג'יו אפשטיין- סוכן ביטוח - ביטוח בריאות - ביטוח סיעודי - ביטוח חיים - פנסיה - רכב - דירה -עסק / תיק עבודות

ביטוח לבעלי שליטה

בדיקה והתאמת התוכניות לשינויים שחלו בעקבות "תיקון 190 " , תיקון העיוות ההיסטורי לבעלי שליטה.

שימוש בסימולטור לבנית תוכנית אופטימלית לניצול הטבות המס של בעל השליטה ושל החברה

פרויקטים נוספים בקטגוריה זו:

תגובות

סרג'יו אפשטיין - סוכן ביטוח

ביטוח בריאות ,סיעודי , ביטו...