בתהליך..המתן בבקשה.

דבורה אלחדס תכנון ועיצוב בניה ירוקה / שירותים

תכנון בית חדש

על עסקה עד ל 40.000 שח מעמ
הכוללת בדיקת הנכס, גרמושקה, הגשות, תכניות עבודה מלאות, כתב כמויות, מפרטים טכניים, בחירת חומרים, פיקוח עליון ועוד... עד הכניסה לבית!

תגובות

דבורה אלחדס תכנון בניה ירוקה

הנדסאית אדריכלות ותכנון בני...