בתהליך..המתן בבקשה.

מ.ל.ך צרכנות חברתית מתגמלת בע"מ / סרטונים

מועדון לקוחות כוללני

מהפיכה שלא הייתה כמותה!
מועדון שמחלק 50% מכל רווחיו לכל המשתמשים (לקוחות הקצה)
פעם ראשונה שהלקוחות נהנים מתקציבי הפרסום של העסקים
פעם ראשונה שהלקוחות נהנים מפער התיווך בין היצרן לצרכנים
פעם ראשונה שהלקוחות נהנים מהמידע השיווקי שממילא הם נותנים

המועדון היחידי שנותן כוח ללקוח!

תגובות

עופר גורן

מועדון לקוחות כלכלי