בתהליך..המתן בבקשה.

צביקה קרוכמל - מרצה. מספר סיפורים

אירועים

האירועים שלי אני משתתף

צביקה קרוכמל מר.. מספר סיפורים מד...

הרצאות באירועים, אימון מרצי...