בתהליך..המתן בבקשה.

עידית בר - הרצאות / שירותים

הרצאה "באוהלי הישמעאלים" - על היהודים בארצות האסלאם

הרצאה מעשירה ומרתקת על היחס ליהודים בארצות האסלאם מתקופת הנביא מוחמד ועד הקמת מדינת היהודים היא מדינת ישראל.
על מה נדבר בהרצאה?
המפגש בין נביא האסלאם, מוחמד, לבין השבטים היהודים בעיר אלמַדִינַה מתי אירע השבר הגדול?
מה כתוב בקוראן, הספר הקדוש למוסלמים, על היהודים?
מה קרה בקרב חַ'יְבַּר? ומה הוא מסמל בימינו אלה?
היהודים כ"בני חסות" בארצות האסלאם
השיעים והיהודים – קווי דימיון?
הקמת מדינת ישראל והיהודים במדינות ערב

עידית בר

מרצה על החברה והתרבות הערבי...