בתהליך..המתן בבקשה.

מצב הרוח / שאלות ותשובות

אורית שטרן.  פשוט  - נגרות חכמה

מה קורה עם הים בחורף? זה לא גבה גלי..?

דווקא בחורף, בין הסערות, הים מזמין במיוחד להפלגה: הרוחות מזרחיות או צפוניות בד"כ, מתחילות ביבשה ולכן הגלים נמוכים. צרפי לכך רוח קלה הטובה למפרשים, שמש מחרדנת והרי לך התנאים האופטימליים לצאת לים ביאכטה מפרשית- בלי מנוע, רק הים מדבר ומספר את סיפורו!

תגובות

אסנת ישורון מצב הרוח

אירוח ושייט