בתהליך..המתן בבקשה.

מאיר ברנר / שירותים

קיבוע זכויות במס הכנסה טופס 161ד

אנשים שהגיעו לגיל פרישה , גברים בגיל 67 ונשים בגיל 62 ומקבלים פנסיה בין שהם ממשיכים לעבוד ובין אם לאו
זכאים לפטור ,הנחה ממס הכנסה בתהליך שנקרא "קיבוע זכויות" .תהליך זה חוסך כסף רב ומשאיר "נטו" לחשבון הבנק גדול יותר .

מאיר ברנר

תכנון פיננסי , תכנון לקראת...