בתהליך..המתן בבקשה.

פאר שמאות מקרקעין

שירותים

בדיקות קריטיות לפני רכישת דירה כ- 2,500 ש"ח

תיאור הסביבה, תיאור המצב הפיזי של הנכס, בדיקת המצב התכנוני (ת.ב.ע) בדיקת רישוי \ חריגות בניה, בדיקת המצב המשפטי, בדיקת כדאיות כלכלית, ניתוח עסקאות השוואה בסביבת הנכס.

חוות דעת משמאי מקרקעין מוסמך לנכס - קרקע חקלאית 7,500 ש"ח

בדיקות מקיפות ברמת התכנון המקומית, המחוזית והארצית

בדיקות לפני מכירת נכס - צמוד קרקע כ- 3,200 ש"ח

סקירת המצב התכנוני - האם קיימות זכויות בניה בלתי מנוצלות בנכס ואומדן שווי הזכויות בנכס.

חוות דעת מומחה לבית משפט ע"י שמאי מקרקעין מוסמך 5,000 - 10,000 ש"ח

בדיקה מלאה של הנכס בהתאם לתקינה לרבות בדיקות הכוללות תיאור הסביבה, תיאור המצב הפיזי של הנכס, בדיקת חריגות בניה, בדיקת זכויות בניה בלתי מנוצלות, בדיקת המצב המשפטי, אומדן שווי שוק.

בדיקות קריטיות לפני רכישת נכס - צמוד קרקע כ- 3,200 ש"ח

תיאור הסביבה, תיאור פיזי של הנכס, בדיקת מסמכי רישוי בניה, תיאור המצב המשפטי, בדיקת כדאיות כלכלית, התייחסות לחריגות בניה, שווי זכויות בניה בלתי מנוצלות, ניתוח עסקאות השוואה בסביבה.

חוות דעת למטרת כינוס נכסים - דירה - 2,500 ש"ח

חוות דעת מקיפה בהתאם לתקינה השמאית - עבור משרדי עו"ד העוסקים בכינוס נכסים

חוות דעת למטרת כינוס נכסים - נכס צמוד קרקע -

חוות דעת מקיפה בהתאם לתקינה השמאית - עבור משרדי עו"ד העוסקים בכינוס נכסים

הגשת השגה על חיוב היטל השבחה - לנכס צמוד קרקע

הגשת ערעור על גובה החיוב שנקבע ע"י שמאי הוועדה המקומית

שעת ייעוץ 700 שח

* ניתוח שיקולי כדאיות כלכלית
* הנחיות כיצד לבצע בדיקות מקדימות בעצמך טרם חתימה על חוזה נדל"ן.
* ניתוח מידע תכנוני ורישוי.

בדיקת היתרי בניה - חריגות בניה 1,600 ש"ח

בדיקה האם בנכס הנדון קיימות חריגות בניה

לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה עבירות בניה הן עבירות פליליות הגוררות עונשי קנסות ומאסרים
ויש להתייחס לעבירות בניה כעבירה פלילית לכל דבר ועניין ....

בדיקה מקדמית טרם חתימה על החוזה יכולה לחסוך לכם הרבה כאב ראש וסאגה משפטית.

גלעד פאר שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין