בתהליך..המתן בבקשה.

BizMakeBiz / שאלות ותשובות

קשת ים- הפלגות ביאכטה  חזי קשת

חוות דעת :בוחר עסק מסמן, הוסף חוות דעת, ומקבל הודעה : "חוות דעת יכולה להיכתב רק אם נעשתה עסקה בינך לבין הספק או שהוזמנת לאתר על ידי הספק " .
נא הסבר היכן רושמים חוות דעת שלא תופיע כתגובה.
אגב , נעלמו חוות דעת על סמך עסקה שרשמתי לחברים האם ניתן לשחזר או לאתר ?

חוות הדעת שכתובות באתר הינן אך ורק אם נעשתה עסקה בינך לבין הספק או שאתה הוא זה שהזמין אותו לאתר.
במידה והאפשרות אינה פתוחה כנראה לא נעשתה ביניכם עסקה שנסגרה ועליך להעביר לו עסקה. לאחר שישלומו הקרדיטים חוות הדעת תתאפשר גם כן.

תגובות

משה חרלופסקי

נטוורקינג ושיווק אונליין