בתהליך..המתן בבקשה.

שי בז'רנו

ייזום השקעות נדל"ן