בתהליך..המתן בבקשה.

איריס סמליאן גרפיסימו

לתרגם את הDNA של הלקוח לגרפ...