; שאלות ותשובות | מלווה חברתי במפגשים לאוזן קשבת | חיים שילה | ליווי חברתי מפגשים לאוזן קשבת ולבן משפחה מטפל | פתח תקווה - עסקים עושים עסקים

בתהליך..המתן בבקשה.

מלווה חברתי במפגשים לאוזן קשבת

שאלות ותשובות

שאל שאלה

שאל שאלה

השאלה שלך
שלח שאלה


חיים שילה

ליווי חברתי מפגשים לאוזן קש...