בתהליך..המתן בבקשה.

גד בלזר - שירותי משאבי אנוש במיקור חוץ

שירותים

גיוס עובדים

גיוס
 איתור עובדים איכותיים
 קליטה ושימור עובדים
 צמצום תחלופת עובדים

תנאי העסקה

תנאי העסקה
 הכנת הסכמי עבודה אישיים
 תנאי שכר ותנאים נלווים
 טיפול בקרנות פנסיה והשתלמות

טיפול בפרט

טיפול בפרט
 תחזוקה שוטפת של כ"א ושכר
 טיפול בנוכחות עובדים והיעדרויות
 ניוד ופטורי עובדים
 נהלי משאבי אנוש

יישום דיני עבודה ומניעת חשיפה לקנסות

יישום דיני עבודה
 זיהוי פערים בין אופן הטיפול במש"א לדרישות החוק ותיקון הליקויים
 מניעת חשיפה של נושאי משרה לקנסות אישיים

רווחה

רווחה
 אירועי חברה וגיבוש
 אוזן קשבת לעובדים

גד בלזר משאבי אנוש וגיוס

משאבי אנוש וגיוס , שכר , ד...