בתהליך..המתן בבקשה.

דודי סיני יועץ מס מוסמך / שירותים

הנהלת חשבונות

בהתאם להוראות ניהול ספרים חייב כל בעל עסק לנהל חשבונות. חובת ניהול הספרים/חשבונות וחובת הדיווח למע"מ נעשית באופן ייחודי לכל עסק בהתאם לעיסוקו ומחזור עסקאותיו השנתי. משרדי מספק שירותי הנהלת חשבונות לכל בעלי העסקים, בין אם אתם קמעונאים ו/או מספקי שירותים, ובין אם מחזור עסקאותיכם גבוה או נמוך.

דודי סיני יועץ מס

יועץ מס