בתהליך..המתן בבקשה.

יגאל בר אל

קבלן שיפוצים+גמר בניין+בניי...