בתהליך..המתן בבקשה.

מורי מנור - ניהול ושיווק בינלאומי / שירותים

יבוא- יעוץ - הדרכה- בצוע

איתור ספקים וקשר עימם
הדרכה וליווי צמוד לכל אורך התהליך
בצוע יבוא וקשר שוטף עם ספקים ונותני שרות ביבוא
יעוץ מתמשך על בסיס ריטיינר חודשי
מחלקת היבוא במיקור חוץ
ליווי במיסגרת מעוף עסקים
ליווי על בסיס שעות יועץ
יועץ- מבצע
תקבל ארגז כלים ישומי על בסיס הנסיון הרב שלי

מורי מנור

יועץ עסקי, שיווקי ושיווק בי...