בתהליך..המתן בבקשה.

רוני בן-ארי משרד עו"ד גישור ונוטריון / שאלות ותשובות

רוני בן ארי  עריכת דין גישור ונוטריון

האם מומלץ לחתום על זכרון דברים טרם/ במקום חתימה על הסכם מכר?

ממש לא! זכרון דברים מחייב במקרקעין בדיוק כמו הסכם, אולם משנעשה בדרך כלל כלאחר יד וללא יעוץ משפטי מקצועי, עלולים "להתפספס" בו דברים חשובים וחבל. יש לערוך הסכם מסודר, המכסה את כל הנושאים העשויים לעלות בעסקה כזו, לרבות: התמורה ומועדי התשלום, מועד מסירת החזקה, התחייבויות הצדדים, רישום הנכס ועוד.

תגובות

רוני בן ארי עריכת דין גישור ונוטריון

עורכת דין , מגשרת ונוטריוני...