; שאלות ותשובות | Bass Stepanov Law Firm | גלית וג'ני עורכות דין לדיני משפחה וגישור | דיני משפחה, גישור, ירושות וצוואות | בני ברק - עסקים עושים עסקים

בתהליך..המתן בבקשה.

Bass Stepanov Law Firm

שאלות ותשובות

שאל שאלה

שאל שאלה

השאלה שלך
שלח שאלה


 1. גלית וג'ני עורכות דין לדיני משפחה וגישור

  אמי נפטרה לפני שנה וקיבלתי סכום של כחצי מיליון שקל בירושה ממנה. במידה ואני מחליט להתגרש האם אשתי יכול לדרוש חלק מכספים אלו?

  בהתאם לחוק הירושה כספים אלה אינם ברי איזון. אך, במידה והפקדת את הכספים ו/או חלק מהם לחשבון המשותף, אשתך יכולה לדרוש מחצית מהם.

 2. גלית וג'ני עורכות דין לדיני משפחה וגישור

  מה קורה עם אחד הצדדים אינו מעוניין בגישור, במסגרת הליך יישוב סכסוך, ורוצה להגיש תביעות לבית המשפט ו/או לבית הדין?

  בתום הפגישה ביחידת הסיוע הצדדים יצטרכו למלא טופס בו הם מחליטים האם מעוניינים להמשיך בהליך של גישור ולהקפיא את הליכים למשך תקופה מוסכמת. במידה ואחד הצדדים אינו מעוניין בגישור עליו למלא את הטופס שאינו מעוניין ולהגישו ליחידת הסיוע. יחידת הסיוע תגיש את המסמכים לבית המשפט ו/או לבית הדין ותינתן החלטה כי תיק היישוב סכסוך נסגר.

 3. גלית וג'ני עורכות דין לדיני משפחה וגישור

  יש לי דירה שרכשתי לפני הנישואין ורשומה על שמי בלבד. כמה שנים לאחר הרכישה התחתנתי עם אשתי ואנחנו נשואים 20 שנה. היום אני מעוניין להתגרש האם לאשתי מגיע חצי מהדירה הזו?

  בשאלה חסרים נתונים רבים, על מנת שנוכל לתת תשובה מלאה. בעיקרון, כאשר יש רכוש מלפני הנישואין בעת פירוק התא המשפחתי רכוש זה אינו בר איזון. אך, ישנם מקרים שכן יהיה חלוקה של רכוש זה כגון: אם בני הזוג התגוררו במהלך השנים בדירה זו והצד השני השקיע כספים בדירה (לדוגמה: שיפוץ) והשביח את הנכס במהלך השנים במקרה זה, בית המשפט יכול לקבוע שהייתה כוונה לשיתוף בנכס ספציפי זה ויורה על חלוקה בין בני הזוג או מתן פיצויים לאשתך. מקרה נוסף, שיכול להוביל לאותה החלטה הינה כאשר הדירה הושכרה במהלך השנים לצד ג' וכספי השכירות נכנסו לחשבון המשותף של הצדדים ושימשו להוצאות השוטפות של המשפחה. ככל שקיים ביניכם הסכם ממון במסגרתו ציינתם כי חרף, רכישת הדירה לפני הנישואין לאשתך יש חלק בדירה, ברור שהיא תהיה זכאית לחלקה בהתאם לקבוע בהסכם.

 4. גלית וג'ני עורכות דין לדיני משפחה וגישור

  בעלי ואני בהליכי גירושין. רק לאחרונה התגלה לי שבעלי יצר חובות רבים. האם אני חבה עליהם?

  כל עוד מדובר בחובות משותפים שנצברו על ידי מי מבני הזוג במהלך החיים המשותפים, על שני הצדדים לשאת בחובות אלה בחלקים שווים. אלא אם כן, תצליחי להוכיח שהחובות נוצרו ללא ידיעתך על ידי בעלך בלבד ולא לצורך הוצאות התא המשפחתי (לדוגמה: הימורים, פילגש וכדומה).

 5. גלית וג'ני עורכות דין לדיני משפחה וגישור

  הגרוש שלי לא משלם מזונות לילדים. מה ניתן לעשות?

  ישנם מספר דרכים: במידה ובידיך פס"ד למזונות ו/או הסכם שנחתם ביניכם ואושר בבית המשפט ו/או בבית הדין, ניתן לפנות להוצל"פ לפתיחת התיק כנגד הגרוש שלך המשתמט מתשלום מזונות. כ"כ ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי מזונות, כשגובם אינו תלוי כלל בסכום שנפסק, אלא נקבע בהתאם להכנסתך.
  הדרך השנייה הינה הגשת תביעה כנגד קרובי משפחתו של הגרוש שלך החייבים במזונות הילדים בהתאם למדרג החייבים שנקבע בחוק. במקרה זה החוק קובע מס' תנאי סף ורק כשהם מתקיימים ביחס לאותו קרוב המשפחה – ביהמ"ש יחייבו בתשלום מזונות הילדים.
  כל מקרה לגופו, ובעת מתן ההכרעה ביהמ"ש יתייחס לשאלה האם נעשו ניסיונות לגביית המזונות מאב ו/או מהחייב במזונות בהתאם לסולם החייבים הקבוע בחוק, האם לך יכולת כלכלית לספק צרכים של הילדים, האם לאותו קרוב משפחה תלויים הסמוכים על שולחנו שעליו לדאוג לסיפוק צרכיהם וכו'.

 6. גלית וג'ני עורכות דין לדיני משפחה וגישור

  שלום אני רוצה להתגרש ואמרו לי שאני צריכה להגיש בקשה ליישוב סכסוך, מה הכוונה הליך יישוב סכסוך?

  כיום לאחר יציאתו של החוק החדש, חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014, כל הליך בין בני זוג, וכל הקשור בעניינם של ילדיהם הקטינים נפתח בהליך שנקרא יישוב סכסוך. מיד עם פתיחת התיק ליישוב סכסוך יוזמנו הצדדים לפגישת מהו"ת ביחידת הסיוע.
  חשוב להדגיש, שעניינים הקשורים בירושות אינם בגדר חוק זה.

גלית וג'ני עורכ.. לדיני משפחה וגי...

דיני משפחה, גישור, ירושות ו...