בתהליך..המתן בבקשה.

בית הספר לכתיבת דרמה / שירותים

תכנית לימודים לאנשים כותבים: התכנית להכשרת מחזאים

תכנית הכשרה לאנשים כותבים המעוניינים להתמחות בתחום המחזאות( כתיבה לתיאטרון) יום לימודים מרוכז בשבוע בימי ו': 9:00-14:00 38 ימי לימוד בשנה סה"כ:228 שעות לימוד אקדמיות בשנה. לפירוט נוסף נא להיכנס לאתר: www.prs.co.il או להקיש בגוגל: בית הספר לכתיבת דרמה
עלות שנתית לתכנית הלימודים:
10,000 ש"ח

תגובות

יובל המון

מנהל בית ספר למחזאים