בתהליך..המתן בבקשה.

בית הספר לכתיבת דרמה / שירותים

סופרים כותבים דרמה

כתבת ספר? יש לך מכר/ה שהוציא/ה לאור ספר? אם יש לך רצון לאפשר ליצירה הנפלאה שלך או של חבריך הכותבים להמריא למחוזות נוספים, להגיע לקהלים נוספים, לקבל במה, הירשם/י את/ה וחבריך הכותבים לתכנית סופרים כותבים דרמה, במהלכה תוכלו לעבד ספר למחזה ולקדם את הוצאתו הבימתית לאור.כי גם לכתיבה שלך מגיעה במה. עלות התכנית: 10,000 ש"ח לשנה . פרטים נוספים באתר: www.prs.co.il באמצעות הקשת שם בית הספר בגוגל: בית הספר לכתיבת דרמה

תגובות

יובל המון

מנהל בית ספר למחזאים