בתהליך..המתן בבקשה.

מזי שטייגמן

שירותים

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור שניהל חשבונות לבד במשך השנה

הנהלת חשבונות וייעוץ מס לחברה בע"מ לשנה

הנהלת חשבונות וייעוץ מס, כולל ישיבות רבעוניות עם רואה חשבון

החזר מס לשכירים לשנה

בדיקה אם קיים החזר מס וטיפול בהגשת ההחזר

פתיחת תיק במוסדות המס

פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה, ביטוח לאומי ומס ערך מוסף

נוהל גילוי מרצון

בדיקת תיק לנוהל גילוי מרצון, הכנת החישובים והטפסים הנדרשים וטיפול מול מס הכנסה עד להגעה להסכם.

ניהול חשבונות והגשת דוחות לעמותות

הנהלת חשבונות, מעקב אחר חשבון הבנק, הגשת דוחות לרשם העמותות ולמס הכנסה

לאן נעלם הכסף

ניתוח דוחות כספיים, לימוד בעל העסק לעקוב בעצמו אחר ביצועי העסק ומתן המלצות לשיפור.

שטייגמן מזי

יועצת מס וחשבונאית מוסמכת

עסקים מומלצים בתחום

בועז נעים  רואה חשבון בועז נעים רואה חשבון
בועז נעים רואה-חשבון
חדוה  ליכטנשטיין חדוה ליכטנשטיין
חדוה ליכטנשטיין - רואת חשבון
אילה  אבוביץ אילה אבוביץ
אילה חשבונאות ומיסוי