בתהליך..המתן בבקשה.

דורון נכטיילר-גיבור הפנסיה שלך / שירותים

תכנון מס בפרישה

בחינת הפתרון האופטימלי למימוש מענקי פרישה וכספים פנסיונים – הן בהיבטי מס והן בהיבטי צורכי לקוח. לאחר מכן טיפול וליווי מלא מול חב' הביטוח /קרנות פנסיה עד למימוש – בדיקת ביצוע , חישוב הפנסיה וכד'. בשלב הבא טיפול מול רשויות המס – הכנת כל החומר הנדרש לפקידי השומה, לפי מסלול המס הנבחר והמצאת האישורים, ולבסוף תכנון כלכלי לפרישה , תכנון הכנסות ועיתוי השימוש בכסף כולל תכנוני מס עתידיים.
• בחינת פתרון אופטימלי למימוש מענקי פרישה וכספים פנסיונים – הן בהיבטי מס והן בהיבטי צורכי לקוח.
• תכנוני מס כולל תיקון 190
• טיפול מלא מול רשויות המס – הכנת כל החומר הנדרש לפקידי השומה, לפי מסלול המס הנבחר והמצאת האישורים.
• תכנון כלכלי לפרישה , תכנון הכנסות ועיתוי השימוש בכסף
• טיפול וליווי מלא מול חב' הביטוח /קרנות פנסיה עד למימוש –בדיקת ביצוע , בדיקת תלושי הפנסיה, חישוב הפנסיה וכד'.

דורון נכטיילר רו"ח

יעוץ פיננסי וליווי לפרישה ב...

עסקים מומלצים בתחום