בתהליך..המתן בבקשה.

דורון נכטיילר-גיבור הפנסיה שלך / שירותים

בדיקה ראשונית בהיבט הפנסיוני

בדיקה, אשר בסופה יינתן יעוץ מקצועי תוך התייחסות מיוחדת ליישום צרכי הלקוח (ולא צרכי חב' הביטוח /קרן הפנסיה), תוך הקפדה על ייעוץ אובייקטיבי נטול אינטרסים. בסיום התהליך יקבל הלקוח דו"ח סיכום והמלצות מפורט מודפס
(השירות ניתן בשיתוף עם יועץ / סוכן פנסיוני )

דורון נכטיילר רו"ח

יעוץ פיננסי וליווי לפרישה ב...

עסקים מומלצים בתחום