בתהליך..המתן בבקשה.

אריה גלר - מנטור עסקי / שירותים

פגישת ייעוץ ואפיון עסק 500 ש"ח מע"מ

אפיון ודיוק העסק שלכם
בדיקת מוכנות לתהליך מנטורינג
הפגישה עד שעתיים באזורים גיאוגראפיים שבין
חיפה לתל אביב {כולל}

תגובות

אריה גלר מנטור עסקי

מנטור עסקי