בתהליך..המתן בבקשה.

עדו חיים רוזנטל / שירותים

תיעוד ה DNA של העסק

יצירת סדרת צילומים המציגים את מהות העסק - מתוך תפישה סימבולית.
השירות מחייב הכרת העסק, ערכיו, האנשים הפועלים בו וסביבתם - ותרגום כל אלו לאימג'ים ויזואלים מאד בהם ניתן להשתמש בהצגת העסק.

עדו חיים רוזנטל

צלם