בתהליך..המתן בבקשה.

חיים מזור - משרד עו"ד / שירותים

הוצאת רישיון קבלן רשום

הוצאת הרישיון ואישורו מול רשם הקבלנים

חיים מזור עורך דין

עורך דין - מקרקעין ונדל"ן ...