בתהליך..המתן בבקשה.

חיים מזור - משרד עו"ד / שירותים

עסקאות קומבינציה

ייצוג משפטי העסקאות קומבינציה.
ייצוג בעלים/ קבלנים

חיים מזור עורך דין

עורך דין - מקרקעין ונדל"ן ...