בתהליך..המתן בבקשה.

חנה הולצר - טיפול והדרכת ברימה לחיים וליחסים הרמוניים / חוות דעת


מאד נהניתי אני מאד מחוברת לברימה .אך חנה הצליחה ברכות ובנעימות להעביר את המסריםשל ברימה בפרק זמן קצר ביותר וזאת אומנות ממש

תגובות
639570 חנה הולצר

חנה הולצר

ברימה - האומנות להיות נוכח