בתהליך..המתן בבקשה.

יצחק פפיסמדו -בוחן תנועה- מומחה בשחזור תאונות דרכים / מוצרים

חוות דעת תאונת דרכים

סל קניות
(0)
300

בחינה ושחזור תאונת דרכים.
הסקת מסקנות תוך התבססות על עובדות ומסמכים.
הכנת חוות דעת מנומקת להגשה לבית משפט ו/או לכל גורם אחר. בהתאם לדרישה.

תגובות

יצחק פפיסמדו בוחן תנועה

בוחן תנועה/ מומחה בשחזור תא...