בתהליך..המתן בבקשה.

רו"ח יניב וולף - תוצר פתרונות פיננסיים בע"מ

שירותים

פגישת ייעוץ

פגישה למטרת ייעוץ עסקי/כלכלי/חשבונאי לפי צרכי העסק

ייעוץ עסקי וכלכלי

קייום קיום פגישת ייעוץ חד פעמית או פגישות קבועות עם בעל העסק לרבות סיוע שוטף וליווי אישי בכל נושאי ההתנהלות העסקית כולל ניתוח שוטף של רווחיות העסק תוך מתן דגש על התנהלות כספית נכונה ומבוקרת ובדיקות כדאיות לפעילויות חדשות ייצוג העסק מול המערכת הבנקאית וביקורת על אשראי הספקים /לקוחות

ליווי העסק מול המערכת הבנקאית

בדיקת מצב החשבונות בבנקים וסיוע בשינויי מסגרות ו/או תמהילי המימון ו/או הקטנת עלויות המימון לרבות קיום פגישות עם מנהלי הבנקים הקיימים ובדיקת מקורות אשראי חליפיים בבנקים נוספים.

הכנת תוכנית עסקית / ניתוח עסקי וכלכלי לעסק

ניתוח פעילות של העסק ו/או הכנה וכתיבה של תכנית עסקית לעסק שמטרתה גיוס כספים ו/או בניית תוכנית עבודה לפעילות העסקית העתידית.

גיוס מימון לעסק

גיוס מימון לעסק מגופים בנקאיים ו/או גופים חוץ בנקאיים לרבות עריכות בקשות אשראי וליווי העסק בכל תהליכי הגיוס

הקמה וניהול מערכת תזרים מזומנים

הקמת מערכת תזרים מזומנים שוטפת לעסק לצורך בקרה וניהול הכספים והתנהול נכונה מול הספקים הלקוחות והמערכת הבנקאית

גיוס מימון לעסקת נדל"ן

ליווי פעילות מימונים בעסקאות נדל"ן עסקיות

שרותי ראיית חשבון לעוסק מורשה

הכנת דוח שנתי למס הכנסה לעוסק מורשה/ פטור כולל שירותי הנהלת חשבונות שוטפים, משכורות וייצוג מול רשויות המס

דוחות כספיים לחברה / עמותה

ביקורת דוחות כספיים לחברה/ עמותה
כולל הגשת הדוחות לרשויות

דוח שנתי למס הכנסה לעוסק מורשה

הכנת דוח שנתי למס הכנסה לעוסק מורשה / פטור

הכנת משכורות

עיבוד נתוני שכר עבודה לעסק ( מינימום 3 משכורות )

הצהרת הון

עריכת הצהרת הון לנישומים בהתאם לדרישת רשות המיסים

שירותי ראיית חשבון שוטפים לחברה

הכנת דוחות כספיים לחברה /עמותה והגשתם לרשויות והנהלת חשבונות שוטפת ( כולל משכורות) לרבות ייצוג מול הרשויות

יום עיון- הרצאה - תוכנית עסקית

הרצאה לבעלי עסקים איך להכין תוכנית עסקית לעסק קטן

יניב וולף - רואה חשבון

ראיית חשבון - ליווי ייעוץ כ...