בתהליך..המתן בבקשה.

איריס מלווה ליצירת משפחה

אירועים

האירועים שלי אני משתתף

איריס רוזנהק בלום

מאמנת אישית, מנחת סדנאות , ...