בתהליך..המתן בבקשה.

אריה מרגליות

שירותים

תלמידי נהיגה לרשיון מלא (אחרי 28 שעורים)

תלמיד לרישיון נהיגה חדש, לימוד יסודי על פי תוכנית לימודים מחייבת ומפורטת.

תלמיד חלקי מעל 10 שעורים

בעל/ת רשיון נהיגה הזקוק/ה לתגבור/"גירוש פחדים", כולל הדרכה ותרגול עירוני ובין עירוני. תרגול מצבי חרום ולימוד גורמי ההחלקה ומניעתה.

תלמיד חלקי עד 10 שעורים

בעל/ת רשיון נהיגה הזקוק/ה לתגבור/"גירוש פחדים", כולל הדרכה ותרגול עירוני ובין עירוני. תרגול מצבי חרום ולימוד גורמי ההחלקה ומניעתה.

תלמיד חלקי עד 3 שעורים

בעל/ת רשיון נהיגה הזקוק/ה לתגבור/"גירוש פחדים, תרגול עירוני.

תוכנית רענון 5 שעורים

בעל/ת רשיון נהיגה הזקוק/ה לתגבור/"גירוש פחדים",תוכנית רענון . כולל הדרכה ותרגול עירוני ובין עירוני. תרגול מצבי חרום ולימוד גורמי ההחלקה ומניעתה.

פי 4 על גלגלים - מפגש בקורת וטיפים

מפגש של 4 בעלי רשיון נהיגה, בחינת הנהיגה של כל אחד מהם ומתן טיפים אישיים וכלים לשיפור הנהיגה.

תודה שחשבת עלי

הבעת תודה על הפניה (גם עם לא הייתה עסקה)

אריה מרגליות מורה נהיגה

מורה ומאמן נהיגה