בתהליך..המתן בבקשה.

אילנה ויבל-פריצת דרך אישית ועסקית / שירותים

ייעוץ ארגוני לצמיחה עסקית

ליווי בעל/ת העסק בתהליך צמיחה עסקית במעבר מעסק לארגון ,שימוש באפקטיביות ניהולית והתייעלות תפעולית

תגובות

אילנה ויבל

ייעוץ ארגוני לצמיחה עסקית