בתהליך..המתן בבקשה.

צומחים ממה שיש / שירותים

יעוץ כלכלי ממוקד מטרה

מספר פגישות ע"פ צורכי הלקוח, לטובת השגת יעד ספציפי שהלקוח ביקש.
למשל, יציאה מהמינוס, חיסכון לילדים, חיסכון לדירה.. ועוד..

פרנק בקוש יועץ כלכלי צומחים ממה שיש

יועץ כלכלי למשפחות, משכנתאו...