בתהליך..המתן בבקשה.

רופא המשפחה למחשבים שלך / שירותים

ביקורת מערכת המחשוב בבית הלקוח

ביקור בית של "רופא המשפחה למחשבים" כולל בדיקה מקפת של מערכת המחשוב, הדרכת הלקוח בנושא "כלים לתחזוקה של מערכת המחשוב בבית" ותיקון בסיסי של מחשב אחד (לא כולל חלקים)

תגובות

רז שץ

מחשבים