בתהליך..המתן בבקשה.

ייעוץ להשקעות נדל"ן בחו"ל ולכלכלת המשפחה / שירותים

סדרת 3 מפגשים - אימון וניהול כלכלת המשפחה

ליווי אישי בתהליך אימון לניהול כלכלת המשפחה.
המפגשים כוללים הדרכה להתנהלות פיננסית ובניית תוכנית מסודרת ליציאה מהמינוס, טיוב וכיסוי ההלוואות, הגדלת החיסכון ומימוש היעדים המשפחתיים והאישיים.

טל מנצ'ל - כלכלה והשקעות

השקעות נדל"ן בחו"ל וכלכלת ה...