בתהליך..המתן בבקשה.

קוד ביטוח- סוכנות לביטוח

שירותים

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי מהווה פתרון לבעיות המערכת הציבורית. ביטוח זה מאפשר לכם שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי ללא תלות באישורים ובוועדות של קופות החולים.
כיסויים עיקריים אותם מכסה ביטוח בריאות פרטי מקיף:
• ניתוחים בארץ
• ניתוחים בחו"ל
• טיפולים מחליפי ניתוח – טיפולים רפואיים חדשניים להחלפת פעולות פולשניות, בטכנולוגיות טיפוליות
בלתי חודרניות ומניעת הסיבוכים הנלווים. טיפולים אלה מאפשרים זמן החלמה קצר יותר.
• השתלות – ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב בניהם
השתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר
השתלת מח עצמות מתורם אחר
• טיפולים מיוחדים בחו"ל שאינם ניתנים בארץ וללא ביצועם נשקפת סכנת חיים למבוטח.
• ביטוח תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
• שירותים אמבולטוריים כולל טיפולים רפואיים ופרוצדורות שאינן דורשות אשפוז בבית החולים
• רפואה משלימה- השתתפות במימון טיפולים כגון: הומיאופתיה, אקופנטורה, כירופרקטיקה,

מחלות קשות

גילוי מחלה קשה בקרב בני משפחתנו עלול להותיר אותנו חסרי אונים, אם אין לנו מקורות כספיים מתאימים.
מחלות קשות זו תכנית המעניקה פיצוי חד פעמי, בגובה בה בוחר המבוטח, אם לקה באחת המחלות הקשות, או באחד מהאירועים הרפואיים הקשים הנכללים בפוליסה.

תאונות אישיות

תאונות הן בלתי צפויות מטבען. הן עלולות לקרות בכל זמן ולכל אחד ברחוב, בפעילות ספורטיבית או אפילו סתם בבית. פוליסת הביטוח לתאונות אישיות מאפשרת למשפחתך להתכונן לבלתי צפוי ולקבל סיוע כספי במקרה שכזה.

עיקרי הכיסוי לביטוח תאונות אישיות:
• מוות כתוצאה מתאונה - פיצוי חד פעמי
• אובדן או פגיעה מלאה של איברים שברשימה כתוצאה מתאונה**
• שברים כתוצאה מתאונה**
• כוויות כתוצאה מתאונה**
• פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה (לאחר שני ימי המתנה)
• מצב סיעודי כתוצאה מתאונה (לאחר 90 ימי המתנה) - פיצוי חד פעמי
• הוצאות נלוות לאשפוז כתוצאה מתאונה הכוללים: הוצאות פינוי באמבולנס, פינוי אווירי בין בתי החולים, הוצאות
אחות פרטית והוצאות שהייה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בבית מלון בעת אשפוז ארוך.
• נכות תעסוקתית (בחלק מחברות הביטוח)
• ניתן להרחיב את הפוליסה ולקבל כיסוי גם לספורט אתגרי ונסיעה ברכב דו גלגלי וטרקטורון

ביטוח חיים

מקרה מוות, חלילה, עלול להשאיר את יקיריך ללא מקור הכנסה, מכה כלכלית המאיימת על רמת החיים של המשפחה. פוליסות ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) מבטיחות בסיס כלכלי למשפחתך, במקרה של אסון.
העיקרון של ביטוח חיים הוא פשוט, משלמים עבור כיסוי כספי לסיכונים שונים, לכן ביטוח חיים מכונה בשם "ריסק" (Risk). סכום ביטוח החיים תלוי במספר בני המשפחה, גיל הילדים, משך הזמן שתכננת לפרנס אותם והסכום החודשי שאתה רוצה להבטיח להם .

ביטוח סיעוד

אף אחד לא רוצה לדמיין את עצמו במצב סיעודי, מרותק למיטה או כיסא גלגלים, מתקשה בביצוע פעולות יומיומיות פשוטות כמו להתקלח, להתלבש, לעשות קניות ועוד, ללא עזרה.
הרפואה המתקדמת מאפשרת לנו לחיות חיים ארוכים יותר וזו ברכה, אך לא לאלו התלויים באחרים.
חולה סיעודי זקוק לסיוע רב ולכסף רב, רק ביטוח סיעודי מבטיח לכם את הטיפול, התמיכה והשיקום הטובים ביותר לאורך כל החיים, ללא צורך ליפול למעמסה כלכלית על המשפחה והחברים, באמצעות פיצוי כספי חודשי.

ביטוח משכנתא

מדוע אנו זקוקים לביטוח חיים למשכנתא?
ביטוח חיים למשכנתא הנו חלק בלתי-נפרד מהמשכנתא עצמה, תפקידו להגן הן על הלווים והן על הבנק, במקרה מוות, חלילה, של הלווה או אחד הלווים. במקרה כזה, חברת הביטוח לוקחת על עצמה לשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע, כך שהמשפחה שאיבדה את יקירה תהיה פטורה מהמשך תשלומי המשכנתא.
גובה סכום הביטוח בפוליסת החיים למשכנתא נקבע על בסיס גובה ההלוואה, כך שבעת הצורך, סכום הביטוח שישולם יכסה את יתרת החוב לבנק.
אם סכום הביטוח גבוה מיתרת המשכנתא בזמן התשלום לבנק, היתרה משולמת למוטבים בהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוח פנסיוני

קרנות פנסיה ביטוחי מנהלים לשכירים ועצמאים

בדיקת התיק הביטוחי הקיים

בדיקת התיק הביטוחי, הסברת הפוליסות הקיימות, הוזלתן ועוד

תודה שחשבת עלי

הפניות מחברי ביז לצד שלישי בביז

תכניות חיסכון

למה לחסוך בבנקים, כשהריבית כל כך נמוכה.
אני מציעה חסכון בחברות הביטוח בדמי ניהול נמוכים מאוד מאוד. הכסף נזיל בכל עת, חיסכון עד גיל 95, כשאתם תבחרו מתי למשוך וכיצד .

חגית קוריאנסקי דמתי סוכנת ביטוח

סוכנת ביטוח קוד ביטוח

עסקים מומלצים בתחום