בתהליך..המתן בבקשה.

קוד ביטוח- סוכנות לביטוח / שירותים

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי מהווה פתרון לבעיות המערכת הציבורית. ביטוח זה מאפשר לכם שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי ללא תלות באישורים ובוועדות של קופות החולים.
כיסויים עיקריים אותם מכסה ביטוח בריאות פרטי מקיף:
• ניתוחים בארץ
• ניתוחים בחו"ל
• טיפולים מחליפי ניתוח – טיפולים רפואיים חדשניים להחלפת פעולות פולשניות, בטכנולוגיות טיפוליות
בלתי חודרניות ומניעת הסיבוכים הנלווים. טיפולים אלה מאפשרים זמן החלמה קצר יותר.
• השתלות – ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב בניהם
השתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר
השתלת מח עצמות מתורם אחר
• טיפולים מיוחדים בחו"ל שאינם ניתנים בארץ וללא ביצועם נשקפת סכנת חיים למבוטח.
• ביטוח תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
• שירותים אמבולטוריים כולל טיפולים רפואיים ופרוצדורות שאינן דורשות אשפוז בבית החולים
• רפואה משלימה- השתתפות במימון טיפולים כגון: הומיאופתיה, אקופנטורה, כירופרקטיקה,

חגית קוריאנסקי דמתי סוכנת ביטוח

סוכנת ביטוח קוד ביטוח

עסקים מומלצים בתחום