בתהליך..המתן בבקשה.

קוד ביטוח- סוכנות לביטוח / שירותים

תאונות אישיות

תאונות הן בלתי צפויות מטבען. הן עלולות לקרות בכל זמן ולכל אחד ברחוב, בפעילות ספורטיבית או אפילו סתם בבית. פוליסת הביטוח לתאונות אישיות מאפשרת למשפחתך להתכונן לבלתי צפוי ולקבל סיוע כספי במקרה שכזה.

עיקרי הכיסוי לביטוח תאונות אישיות:
• מוות כתוצאה מתאונה - פיצוי חד פעמי
• אובדן או פגיעה מלאה של איברים שברשימה כתוצאה מתאונה**
• שברים כתוצאה מתאונה**
• כוויות כתוצאה מתאונה**
• פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה (לאחר שני ימי המתנה)
• מצב סיעודי כתוצאה מתאונה (לאחר 90 ימי המתנה) - פיצוי חד פעמי
• הוצאות נלוות לאשפוז כתוצאה מתאונה הכוללים: הוצאות פינוי באמבולנס, פינוי אווירי בין בתי החולים, הוצאות
אחות פרטית והוצאות שהייה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בבית מלון בעת אשפוז ארוך.
• נכות תעסוקתית (בחלק מחברות הביטוח)
• ניתן להרחיב את הפוליסה ולקבל כיסוי גם לספורט אתגרי ונסיעה ברכב דו גלגלי וטרקטורון

חגית קוריאנסקי דמתי סוכנת ביטוח

סוכנת ביטוח קוד ביטוח

עסקים מומלצים בתחום