בתהליך..המתן בבקשה.

אדוה אבנרי דרור-שטיפה שטיפה אנרגטית בשיטת ד"ר נאדר בוטו

סרטונים

אדוה אבנרי דרור

שטיפה אנרגטית, רפואת תדרים,...