בתהליך..המתן בבקשה.

"הון משפחתי" בע"מ

חוות דעת

עזרא שמיר מנכ"ל.. הון משפחתי בע"מ...

כלכלן - מומחה לניהול כלכלת ...