בתהליך..המתן בבקשה.

"הון משפחתי" בע"מ / תיק עבודות

בניית תוכנית ליציאה ממינוס

תכנית יציאה ממינוס לפלוס מבוססת בחינת שני מערכי נתונים: 1. אובליגו משפחתי - כלומר מצבת הנכסים וההתחייבויות. 2. תזרים כספי -
Cash flow -

פרויקטים נוספים בקטגוריה זו:

תגובות

עזרא שמיר מנכ"ל.. הון משפחתי בע"מ...

כלכלן - מומחה לניהול כלכלת ...