בתהליך..המתן בבקשה.

"הון משפחתי" בע"מ / שאלות ותשובות

עזרא שמיר מנכ"ל  הון משפחתי בע"מ

מה זה הלוואת גישור?

הלוואת גישור היא הלוואת הניתנת כנגד חסכון או קרן השתלמות שיש להן מועד פרעון ידוע. ההלוואה נפרעת במועד הפרעון של החסכון. בדרך זו ניתן להקדים משיכה של חסכון.

תגובות

עזרא שמיר מנכ"ל.. הון משפחתי בע"מ...

כלכלן - מומחה לניהול כלכלת ...