בתהליך..המתן בבקשה.

"הון משפחתי" בע"מ / שאלות ותשובות

עזרא שמיר מנכ"ל  הון משפחתי בע"מ

מהי כלכלת משפחה?

כלכלת משפחה היא ה"עסק" הקרוב ביותר שלנו. וכמו בכל עסק אנו נדרשים לנהל אותו נכון. ארבע המטרות המרכזיות שאנו מציבים ל"עסק" המשפחתי הם: עצמאות כלכלית, עתיד כלכלי, בטחון כלכלי והגשמה כלכלית. השגת המטרות תיעשה באמצעות ניהול נכון של הכסף, של ההוצאות ושל החסכונות.

תגובות

עזרא שמיר מנכ"ל.. הון משפחתי בע"מ...

כלכלן - מומחה לניהול כלכלת ...